กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
101/1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร 053297571ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/bppr3