กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
237 หมู่ 18 บ้านหนองผึ้ง ต.อินทขิล อแม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร 053046627-30ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/bppr3