กิจกรรมจิตอาสา"ปลูกป่าต้นน้ำแม่ข่า"

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรและพิธีลงนามถวายพระพรพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

  ประชุมสรุปผลการปฏิบัติ บก.ตชด.ภาค 3 ครั้งที่ 7/2563ประชุมบริหารงานกิจการพลเรือน

  ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉิมพระชนมพรรษา

  กิจกรรมจิตอาสาฯพัฒนาคลองแม่ข่าเปิดการอบรมครู รร.ตชด. ประจำปี 2563

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านปางกว้างร่างแผนการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

  ตรวจราชการ ณ กก.ตชด.๓๓ร่างแผนการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)

  ประชุมการชี้แจงการปฏิบัติงานของ ศป.บส.ชน.ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  พิธีเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรให้การต้อนรับพล.ท.ศุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อมคณะ

  กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓กิจกรรม"รับอาหารฟรีครับ"

  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวงพระเจ้ากาวิละพิธีเปิดการฝึกอบรมนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๓

  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๓รับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

  พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

  พิธีอัญเชิญพระสยามเทวาธิราชและพระพุทธรูปขึ้นแท่นประดิษฐานพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม

  มอบทุนการศึกษาพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

  รับมอบหนังสือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษพิธีเนื่องในวันตำรวจและทำพิธีมอบทุนการศึกษา มส.ตชด.สว.

  พิธีถวายบังคมและจุดเทียนจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

  พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำแม่ข่าพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

  พิธีการปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจพิธีส่งมอบ-รับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่ง ผบก.ตชด.ภาค ๓

  พิธีลอดซุ้มปืน เพื่อเป็นเกียรติให้กับข้าราชการตำรวจที่เกษียณฯพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายศรีนครินทรา

  พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวนพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  ร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"่

  พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ ๑ ปี การเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าที่ตั้งแห่งใหม่พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

  วันสถาปนาหน่วย กรมรบพิเศษที่ ๕ ครบรอบ ๓๖ ปีรับคณะตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

  เยี่ยมอาการป่วยของข้าราชการตำรวจพิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชทานถวายเป็นพุทธบูชา

  พิธีถวายพระพรชัยมงคลพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

  พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

  พิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะสระเกล้าดำหัวกู่เจ้าหลวงนครเชียงใหม่

  พิธีสระเกล้าดำหัวผู้บังคับบัญชาพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒

  พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์

  พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์ของจังหวัดเชียงใหม่วันพระบาทสมเด็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรี

  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น

  ออกโรงทาน พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโปพิธีขอขมาสรีระสังขารและเคลื่อนสรีระสังขาร

  วันสถาปนา กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3พิธีถวายสักการะพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ

  ผบช.ตชด. ตรวจเยี่ยม บก.ตชด.ภาค ๓3 ก.พ.วันทหารผ่านศึก

  พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลฯพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒


พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันคล้ายวันยุทธหัตถีฯ

  กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

พิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

  วันพระราชชายาเจ้าดารารัศม<< ข่าวทั้งหมด>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12