มอบใบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายปีกร่มกิตติมศักดิ์ร่วมการซักซ้อมการเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1

  ร่วมการซักซ้อมการเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้งร่วมการซักซ้อมการเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.บ้านลาดเรือ

  ร่วมการซักซ้อมการเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.บ้านนุชเทียนร่วมการซักซ้อมการเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.อาทรอุทิศ

  ร่วมการซักซ้อมการเตรียมการรับเสด็จ รร.ตชด.บ้านโป่งตะแบกบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้

  กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนพัฒนาวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน

  บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีผบก.รพ.ดารารัศมี ให้เกียรติมาบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  ตรวจเยี่ยมกำลังพล กก.ตชด. 31 ค่ายพระยาจักรีกิจกรรมการบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ 68

  พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจสรงน้ำพระพุทธรูปประจำหน่วย

  วันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนีพิธีถวายสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า"

  บช.ตชด.แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่ข้าราชการ บก.ตชด.ภาค 3รับคณะนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 63

  ต้อนรับคณะ พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค2)รับมอบเตนท์ผ้าใบจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 5

  กิจกรรมจิตอาสา มอบของเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงรับมอบสิ่งของบริจาค จากบริษัท AIS

  พิธีมอบทุนการศึกษา มส.ตชด.สว. ให้กับบุตรข้าราชการตำรวจลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  รับองคมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบถุงพระราชทานรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ

  รับคณะ ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมชายแดนฝั่ง อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด จ.ตากติดตามคณะ องคมนตรี และคณะเดินทางไปมอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติ

  มอบใบประกาศและเข็มเชิดชูเกียรติให้โอวาสในการปฏิบัติงานและอวยพรปีใหม่

  พิธีส่งมอบ-รับมอบหน้าที่ ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3พิธีประดับยศและให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับแต่งตั้งในสังกัด

  พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ต้อนรับคณะ สรอ.ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

  มอบเครื่องหมายปีกร่มกิตติมศักดิ์รับมอบลูกฟุตบอล จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จำนวน 70 ลูก

  ประชุมสรุปผลการปฏิบัติ บก.ตชด.ภาค 3 ครั้งที่ 12/2563รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 5,000 ผืน

  รอง ผบช.ตชด. ตรวจเยี่ยมโครงการ ศอน.รร.ตชด.บก.ตชด.ภาค 3รับมอบแบตเตอรี่โซลาเซลจากบริษัทพีทีที โกลด์บอลเคมีคอลจำกัด(มหาชน)

  วันพระบิดาแห่งฝนหลวงกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"

  มอบเครื่องหมายปีกร่มกิตติมศักดิ์ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ ศอน.รร.ตชด.บก.ตชด.ภาค 3วันคล้ายวันก่อตั้ง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ครบรอบ 60 ปี

  มอบเครื่องหมายนักกระโดดร่มกิตติมศักดิ์พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

  มอบเครื่องหมายนักกระโดดร่มกิตติมศักดิ์ฯประชุมสรุปผลการปฏิบัติ บก.ตชด.ภาค 3 ครั้งที่ 10/2563

  มอบเครื่องหมายนักกระโดดร่มกิตติมศักดิ์เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่

  พิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาฯกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมอบเครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์

  นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจพร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จย่า

  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มฯเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับ ร้อย คฝ.ตชด.31

  เยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค 3เยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเจ็ดยอด อ.เมือง จว.เชียงใหม่ตรวจเยี่ยมกำลังพลพร้อมให้โอวาท

  พิธีมอบหมวกเสื้อและอุปกรณ์การฝึกให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกและผู้ช่วยครูฝึกพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำสึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ<< ข่าวทั้งหมด>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13