รับมอบ สิ่งของอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน จาก ชมรม กสท.

๒๘๐๙๐๐ พ.ค.๕๘ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓,พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ และ พ.ต.อ.อพิวัฒน์ กลั่นวารี ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ เป็นตัวแทนหน่วยรับมอบ สิ่งของอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน จาก ชมรม กสท. เพื่อนำไปบริจาคแก่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ๓๒ อ.เวียงแก่น จว.เชียงราย

  ประชุมฝ่ายอำนวยการ

๒๖๐๙๐๐พ.ค.๕๘ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธานการประชุมฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เพื่อฟังบรรยายสรุปผลและติดตามการดำเนินงานของหน่วย โดยมีผู้บังคับบัญชาและส่วนเกี่ยวข้องทุกสายงานเข้าร่วมการ

พิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

๑๙๑๓๐๐ พ.ค.๕๘ พ.ต.อ.รุ่งสุริยา เผือกประพันธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ เดินทางไปเป็นประธานปิดการฝึกอบรม
ลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ ๘๓๕๑/๒/ชม.๕๑๑ ณ วัดสารภี อ.สารภี จว.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.อพิวัฒน์ กลั่นวารี
ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓,พ.ต.ท.อภิชาติ รักษ์พงษ์ รอง ผกก.ตชด.๓๓,คณะครูฝึกลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่
และคณะผู้เข้าอบรม ร่วมในพิธี


  ประชุมฝ่ายอำนวยการ

๑๙๐๙๐๐ พ.ค.๕๘ พ.ต.อ.สาธิต เกตานนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธานการประชุมฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เพื่อสรุปผลและติดตามการดำเนินงานของหน่วย โดยมีผู้บังคับบัญชาและส่วนเกี่ยวข้องทุกสายงานเข้าร่วมการประชุม

พิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตร

๑๔๑๑๐๐ พ.ค.๕๘ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตร และการมอบหมายงานในหน้าที่ พร้อมให้โอวาท รวมจำนวน นาย โดยมีผู้บังคับบัญชาร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ๓๐๑ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

  ประชุมแนวทางขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ

๑๔๑๐๐๐ พ.ค.๕๘ พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมทางไกล
ผ่านระบบจอภาพ VDO conferenceร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปก.ตร.)
เพื่อทราบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เปิดโครงการสร้างประปาภูเขาบ้านปางวัว อ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่

๑๓ พ.ค.๕๘ พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างประปาภูเขาบ้านปางวัว อ.เวียงแหง จว.เชียงใหม
  พิธีเปิดการมอบเกียรติบัตรและผ้าผูกคอพระราชทาน

๑๓๑๓๐๐ พ.ค.๕๘ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓,พ.ต.อ.อพิวัฒน์ กลั่นวารี ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ เป็นตัวแทนหน่วยในพิธีเปิดการมอบเกียรติบัตรและผ้าผูกคอพระราชทาน โดยมีผู้ร่วมพิธีจำนวน ๑๖๓ คน
ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จว.เชียงใหม่

รับมอบอาคารสุขศาลาพระราชทาน

๑๓๐๘๓๐ พ.ค.๕๘ พ.ต.อ.รุ่งสุยา เผือกประพันธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓,พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา ผกก.ตชด.๓๓ พร้อมส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางโดย ฮ.ตร.หมายเลข ๒๒๒๐ จากกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เพื่อเป็นตัวแทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในพิธีรับมอบอาคารสุขศาลาพระราชทาน จำนวน ๑ หลัง พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในโครงการ Constructing Equipping and staffing a small community Health-care Centre in a Disadvantaged Hill tripe village in Omkoi District,Chiang Mai province.เพื่อร่วมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชสุมารี ฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ 

  พิธีถวายพวงมาลัยสักการะวันคลายวันสถาปนาค่ายรามคำแหงมหาราช

๑๒ พ.ค. ๕๘ พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผบช.ตชด. (ประธานในพิธี),นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย,
พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค๓,พล.ต.ต.บุญลือ กอบางยาง ผบก.กฝ.บช.ตชด.,พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ลิ่มเฉลิมฉัตร รอง ผบก.กฝ.ฯ,
หน่วยงานราชการ,ลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ ร่วมพิธีถวายพวงมาลัยสักการะวันคลายวันสถาปนาค่ายรามคำแหงมหาราช
(กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.) จ.สุโขทัย
ประชุมฝ่ายอำนวยการรอบสัปดาห

๑๒ พ.ค.๕๘ พ.ต.อ.รุ่งสุริยา เผือกประพันธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธานการประชุมฝ่ายอำนวยการ
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เพื่อสรุปผลและติดตามการดำเนินงานของหน่วย
โดยมีผู้บังคับบัญชาและส่วนเกี่ยวข้องทุกสายงานเข้าร่วมการประชุม

  ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘

๘ พ.ค.๕๘ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธานการประชุมสามัญ
คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขาในพระบรมราชานุเคราะห์ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓
และ ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘


วันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

๖ พ.ค.๕๘ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ นำโดย พ.ต.อ.สาธิต เกตานนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมผู้บังคับบัญชา
และข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการฯ จัด “พิธีวันอ่านสารผู้บัญชากาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบ ปีที่ ๖๒” กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรม
๑)พิธีอ่านสารผู้บัญชากาการตำรวจตระเวนชายแดน ๒)กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ 
๓)พิธีถวายสังฆทาน ณ วัดป่าดาราภิรมย์ ๔)การพัฒนาพื้นที่ตั้ง และเส้นทางบิณฑบาต

  พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

๕ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมขัาราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการฯ เป็นตัวแทนหน่วยร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการพัฒนางานวินัยข้าราชการตำรวจ

๓๐๑๕๐๐ เม.ย.๕๘ กลุ่มงานนิติการ คดีและวินัย กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓
ได้จัด "โครงการพัฒนางานวินัยข้าราชการตำรวจ" โดยจัดอบรมให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
ในหัวข้อการอบรม การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย


  ประชุม สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือน ศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติด

๓๐๑๐๐๐ เม.ย.๕๘ พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธานการประชุม สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือน ศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดฯ (ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค 3) ห้วง ต.ค.๒๕๕๗ - มี.ค.๒๕๕๘ โดยมีผู้บังคับบัญชาจาก
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑-๓๔ ,กองร้อยปฏิบัติการ และพร้อมส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ประชุมฝ่ายอำนวยการ

๒๘ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สาธิต เกตานนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมผู้บังคับบัญชา
และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
  โครงการตรวจสุขภาพประจำป

๒๘ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดารารัศมีร่วมกับหมวดแพทย์ฯ(ค่ายดารารัศมี)
มาให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อการรักษาสุขภาพ และนำผลการตรวจสุขภาพประจำปี
มาให้แก่ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นขอรับการสนับสนุนภารกิจตรวจสอบความปลอดภัย

๒๑ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.สาธิต เกตานนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ (๑),
พ.ต.อ.ยุทธพล แก้วเจริญ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ (๓)
และ พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ (๕) เป็นผู้แทนหน่วยให้การต้อนรับผู้แทนจากกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น
ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการประสานงานขอรับการสนับสนุนภารกิจตรวจสอบความปลอดภัย
ในสถานที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับกลสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่(คนใหม่) ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นี้


  ผอ.ศอ.ปส.ชน เข้าเยี่ยมคารวะและนำหนังสือมามอบให

๑๐ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.อ.เสด็จ บัณฑิต รอง ผอ.ศอ.ปส.ชน ในนามศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่สองนาย เข้าเยี่ยมคารวะและนำหนังสือบันทึกปฐมเหตุการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์ชาตินักรบสยามประเทศ ณ นครลำปาง จำนวน ๗ เล่ม มามอบให้แก่ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓
<< ข่าวทั้งหมด>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12