ฝ่ายอำนวยการรดน้ำดำหัวรอง ผบก.ตชด.ภาค ๓

๑๐ เม.ย. ๕๘ กองกำกับการฝ่ายอำนวยการ บก.ตชด.ภาค ๓ นำโดย พ.ต.อ.อพิวัฒน์ กลั่นวารี ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมด้วย สารวัตรฝ่ายอำนวยการทุกสายงาน และผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนฯ ได้ทำพิธีดำหัวขอพรจาก รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ ตามประเพณีทางภาคเหนือ
  พิธีรดน้ำ ดำหัว ผู้บังคับบัญชา ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง

๙ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.//กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓
ได้จัด “พิธีรดน้ำ ดำหัว ผู้บังคับบัญชาตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง”
โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา,ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน,โรงพยาบาลดารารัศมี,
หน่วยบินกองบินตำรวจ,กำลังพลจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ๓๑-๓๔
กองร้อยปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ,สมาคม ตชด.ครุทายาทภาคเหนือ
และคณะแม่บ้านตรวจตระเวนชายแดน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

๒ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. พ.ต.อ.ยุทธพล แก้วเจริญ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมคณะนายตำรวจชุดที่ ๗ เป็นผู้แทนหน่วยร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

๒ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมคณะนายตำรวจชุดที่ ๕เป็นผู้แทนหน่วยร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๘

๓๐ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีส่วนเกี่ยวข้องจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑-๓๔ และกองร้อยปฏิบัติการร่วมการประชุม
  ตรวจเยี่ยมกำลังพลสามจังหวัดชายแดนใต้

๒๖ มี.ค.๕๘ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓,ผกก.พ.ต.อ.พรมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย ผกก.ตชด.๓๔,พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑,พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.๓๒ ได้มาตรวจเยี่ยม กำลังพล ณ จุดตรวจท่าสาป(มว.ฉก.ตชด.๔๑๐๓)โดยมี ร.ต.ต.สัมฤทธิ์ จตุแวง ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๑๐๓ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงาน ร้อย ตชด.๓๓๔

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ พ.ต.อ.รุ่งสุริยา เผือกประพันธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๔ พร้อมทั้งกำชับถึงแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบแผนงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงานของกำลังพล


  ประชุมทางไกล เรื่อง แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด

๒๔ มี.ค.๕๘ พ.ต.อ.สาธิต เกตานนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นตัวแทนหน่วย พร้อมกับสายงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฟังการประชุมทางไกล VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปก.ตร.) เรื่อง แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด


ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงาน ร้อย ตชด.๓๒๖

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ พ.ต.อ.รุ่งสุริยา เผือกประพันธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๖ พร้อมทั้งกำชับถึงแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบแผนงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงานของกำลังพล

  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๓๓ ครบรอบ ๙๗ ปี

๒๒ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น.//พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมคณะนายตำรวจ เป็นตัวแทนหน่วยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๓๓ ครบรอบ ๙๗ ปี ณ ค่ายกาวิลละ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จว.เชียงใหม่
งานชุมนุม ลูกเสือชาวบ้าน เฉลิมพระเกียรติฯ

๒๑ มี.ค. ๕๘ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมด้วย ,พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑,
พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.๓๒, พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา ผกก.ตชด.๓๓,พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย ผกก.ตชด.๓๔ ร่วมพิธีชุมนุมลูกเสือชาวบ้านในพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัด เพชรบูรณ์

 
ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ พล.ร.๗

๒๐ มี.ค.๕๘ พ.ต.อ.เนรมิตร ดุสิตากร รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมคณะนายตำรวจ เป็นตัวแทนหน่วยในการร่วมพิธีวันวางศิลาฤกษ์ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีบำเพ็ญกุศลวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ ๔ ปี ณ กองพลทหารราบที่ ๗ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยพิธีมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบกและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

ตรวจเยี่ยมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๕

๒๐ มี.ค.๕๘ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ทวี พิจอมบุตร รอง ผกก.ตชด.๓๑ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมมอบโอวาทให้แก่กำลังพลและรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๕ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปีครั้งที่ ๑

๑๖ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายประจำปี ครั้งที่ ๑ โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดารารัศมีมาตรวจสุขภาพให้ก่อนทำการทดสอบ ณ ลานบินกองบินตำรวจจังหวัดเชียงใหม่

ขอรับคำแนะนำการจัดทำเว็บไซต์จาก SIPA Chiangmai

เมื่อ ๑๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.อพิวัฒน์ กลั่นวารี ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ เป็นตัวแทนหน่วยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
SIPA Chiangmai ในการบันทึกภาพและการสัมภาษณ์ของสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแนะนำด้านการจัดทำเว็บไซต์และการวางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สำหรับหน่วยงานราชการ ให้กับบุคคลากรด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

  ประชุมเปลี่ยนกำลังการปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ ๑๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธานการประชุม เพื่อทดแทนไปปฏิบัติงานในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภ าพ ร่วมกับ บช.ตชด. และหน่วยงานในสังกัดเข้าร่ว มการประชุม
ประชุมครูตำรวจ D.A.R.E.

๑๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธานการประชุมครูตำรวจ D.A.R.E. เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการฯ โดยมีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประชุม
  เปิดพิธีสัมนาโครงการควบคุมการลักลอบปลูกพืชเสพติดในพื้นที่สูง

เมื่อ ๑๐๗๙๐๐ มี.ค.๕๘ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมการลักลอบ
ปลูกพืชเสพติดในพื้นที่สูง ที่บังคับการดารารัศมี ณ โรงแรมศิรินาถการณ์เด้น อ.เมือง จว.เชียงใหม่


ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี ๒๕๕๘

๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๕.๓๐น.//พ.ต.อ.รุ่งสุริยา เผือกประพันธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓(๒) เป็นตัวแทนหน่วยโดยมีส่วนงานกิจการพลเรือนเข้าร่วมประชุม ผ่านการประชุมระบบทางไกล VDO conference ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่องการเตรียมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี ๒๕๕๘ (ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘)
  ประชุมเรื่องติดตามการดำเนินงานแผนงานและประมาณฯ

๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.//พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ และ พ.ต.อ.สมบัติ ธารา รอง ผกก.รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเรื่องติดตามการดำเนินงานแผนงานและประมาณฯ ผ่าน ระบบ video conference ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

<< ข่าวทั้งหมด>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12