โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย ผกก.ตชด.๓๔ ได้เดินทางโดย ฮ.ตร.ยัง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อร่วมกับคณะ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เพื่อร่วมในพิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัย ในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ กรมอนามัย เนื่องในมหามงคลฯ
  ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 

๒๖ ก.พ.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.//พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรชมเชยการปฏิบัติงานกรณีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ ตรวจยึด เมตแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จำนวน ๔๐,๐๐๐ เม็ด ที่บ้านลอบือ-บ้านพนาสวรรค์ หมู่ ๑๘ ต.แม่ยาว อ.เมืองจว.เชียงรายโดยมีผู้บังคับบัญชาจากกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓,
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ๓๑-๓๔ พร้อมกองร้อยปฏิบัติการในสังกัด เข้าร่วมการประชุม

ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วย

วันที่ ๒๔ ก.พ.๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.//อำนวย พวกสนิท เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัด โดยการรายงานของฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ มีผลการปฏิบัติสำคัญคือ กรณีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ ตรวจยึด เมตแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จำนวน ๔๐,๐๐๐ เม็ด ที่บ้านลอบือ-บ้านพนาสวรรค์ หมู่ ๑๘
ต.แม่ยาว อ.เมือง จว.เชียงราย
  ต้อนรับผู้แทนจากกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่

๑๘ ก.พ.๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.//พ.ต.อ.สาธิต เกตานนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ (๑)และ
พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร รอง ผบก.ตชด.ภาค๓(๕)เป็นผู้แทนหน่วยให้การต้อนรับ
ผู้แทนจากกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการประสานงานเนื่องในการจัดงานวันเกษียณอายุราชการของประธานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น
ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

ประชุม ติดตามสถานการณ์

๑๘ ก.พ.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.//พ.ต.อ.สาธิต เกตานนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ (๑)และ พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓(๔) พร้อมผู้บังคับบัญชาและส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในการสรุปรายงานในการประชุม ติดตามสถานการณ์ ของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ผ่านระบบ conference กรณีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ ตรวจยึด เมตแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จำนวน ๔๐,๐๐๐ เม็ด ที่บ้านลอบือ-บ้านพนาสวรรค์ หมู่ ๑๘ ต.แม่ยาว อ.เมือง จว.เชียงราย

  ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ

๑๐ ก.พ.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สาธิต เกตานนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธานการประชุมติดตามสรุปผลการปฏิบัติรอบสัปดาห์ของหน่วยในสังกัด
โดยมีผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ค่ายดารารัศมี อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่
พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

๖ ก.พ.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.//พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร(พันตำรวจตรี) ในสังกัดรวมจำนวน ๓ นาย พร้อมกล่าวให้โอวาท โดยมีผู้บังคับบัญชาร่วมเป็นเกียรติในพิธี

  สหกรณ์อมมทรัพย์ ตชด.๓๓ มอบทุนการศึกษา

๓ ก.พ.๕๘ พ.ต.อ.สาธิต เกตานนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ พร้อมให้โอวาท ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ (โดยกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ได้รับจำนวน ๘ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐บาท) ณ ค่ายดารารัศมี อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่


โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒๙ ม.ค.๕๘ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ ให้ข้อแนะนำพร้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ในการประชุม เพื่อเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ในห้วง ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ (ภาคบ่าย)ณ ห้องประชุม ๓๐๓
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓

  พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

๒๙ ม.ค.๕๘ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร(ว่าที่ชั้นยศ พันตำรวจตรี และ ร้อยตำรวจโท )รวมจำนวน ๔๗ นาย โดยมีผู้บังคับบัญชาในระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ,กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ๓๑-๓๔ และครอบครัวข้าราชการตำรวจร่วมในพิธี
ประชุมติดตามงานด้านปราบปรามยาเสพติด

๒๘ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.//พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ (๔) เป็นประธานการประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของหน่วย
ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ พร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติงานห้วงต่อไป โดยมีผู้บังคับบัญชาและส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๓ บก.ตชด.ภาค ๓
  ประชุม มผข.และ สรุปผลการปฏิบัติรอบเดือน ม.ค.

๒๘ ม.ค.๕๘ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธานการชุมติดตามผลการดำเนินงานของร้านค้ามูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ และ ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรชมเชยแก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ๓๑ และศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดฯ ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติด รอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม ตรวจเยี่ยม บก.ตชด.ภาค ๓

๒๐ ม.ค.๕๘ พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม ที่ปรึกษา สบ.๑๐ พร้อม พล.ต.ต.ดร ปิ่นเฉลียว รอง ผบช.ตชด. เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ โดยมี พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับ ณ ค่ายดารารัศมี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  คณะทำงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

๑๖ ม.ค.๕๘ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธานประชุม คณะทำงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘(ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีคณะทำงานจากกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑-๓๔ ร่วมการประชุม

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพให้กับข้าราชการตำรวจ

๑๔ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.//พ.ต.อ.หญิง พิมพันธุ์ ทรัพย์ขำ นายแพทย์(สบ ๕) เป็นวิทยากรจาก โรงพยาบาลดารารัศมี มาแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพให้กับข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน บก.ตชด.ภาค ๓ และ รพ.ดารารัศมี ในการให้ความรู้ ,ข้อควรปฏิบัติและข้อควรหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับภาวะความเครียดที่มีผลต่อสุขภาพ

  ประชุมวิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้าน

๑๒ ม.ค.๕๘ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บังคับบัญชาจาก บก.ตชด.ภาค ๓, กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑-๓๔ พร้อมกองร้อยที่เกี่ยวข้อง และวิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้าน เข้าร่วมการประชุม

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธ.ค.๕๗

๒๖ ธ.ค.๕๗ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติของหน่วยประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับฝ่ายอำนวยการฯ,กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑-๓๔ เข้าร่วมการประชุม ผลการปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ เดโชชัย ๕ เสด็จในโรงเรียน ตชด. พื้นที่ กก.ตชด.๓๔ และ ผลการปราบปรามยาเสพติด พื้นที่ร้อย ตชด.๓๓๔
  วันสถาปนาโรงพยาบาลดารารัศมี

๒๖ ธ.ค.๕๗ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ ในนามผู้บังคับหน่วย พร้อม
พ.ต.อ.อพิวัฒน์ กลั่นวารี ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓
และผู้บังคับบัญชาร่วมงานทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลดารารัศมี
ในโอกาสนี้ได้มอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่ พล.ต.ต.สมชาย ธุรกุล ผบก.รพ.ดารารัศมี ณ
โรงพยาบาลดารารัศมี อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

๕ ธ.ค. ๕๗ เวลา ๑๙.๑๙ น.//พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภาค ๓ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนำโดย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง นักเรียน และตัวแทนภาคประชาชน ร่วมงานพิธีฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

  รับคณะตรวจราชการ บช.ตชด.

๓ ธ.ค.๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.// พล.ต.ต.เทพ อมรโสภิต รอง ผบช.ตชด.(ปป๒),(กร๒) เดินทางมาตรวจราชการ พร้อมให้แนวการปารปฏิบัติงานตามแนวทาง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พ.ต.อ.สาธิต เกตานนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมผู้บังคับบัญชาร่วมให้การต้อนรับ
<< ข่าวทั้งหมด>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12