พิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

 
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐วัน)ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

  รวมพลังแห่งความภักดีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล

  มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

  เยี่ยมข้าราชการตำรวจป่วยนอนโรงพยาบาลร่วมในพิธีจุดเทียนถวายอาลัย

  พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศสวดอภิธรรมปัณณรสมวารร่วมพิธีเปิดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  วันสมเด็จย่าร่วมถวายอาลัย ณ พระตาหนักภูพิงค์ราชนิเวช

  พิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันตำรวจ 2559

๑๓ ต.ค. ๕๙
  มอบทุนการศึกษาพระพุทธศรีประกายสิทธิ์ประจำปี 2559งานวันเกษียณอายุราชการ

  ตรวจเยี่ยมกำลังพล ๓ จังหวัดชายแดนใต้มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ครูตำรวจ D.A.R.E.

  พิธีปล่อยแถวสายตรวจชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓รับคณะตรวจราชการ จเรตำรวจ

  พิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.๔ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ พล.ต.นพพร เรือนจันทร

  มอบทุนสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2559ต้อนรับคณะ นรต.รุ่น ๓๒

  ตรวจราชการ ร้อย ตชด.๓๓๕ร่วมพิธีรดน้ำศพ พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.๔/ผบ.กองกำลังนเรศวร

  ตรวจราชการ ร้อย ตชด.๓๓๖ตรวจราชการ ร้อย ตชด.๓๓๗

  พิธีลงนามถวายพระพรตรวจเยี่ยมจุดตรวจบ้านปางไฮ (มว.ตชด.๓๑๔๓)

  ตรวจเยี่ยมร้อย ตชด.๓๒๔ตรวจเยี่ยมร้อย ตชด.๓๒๕

  ตรวจเยี่ยมร้อย ตชด.๓๒๖ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

  แถลงข่าวจับยาบ้า ๒,๓๔๐,๐๐๐ เม็ด ยาไอซ์ ๒ กก.ประชุมสรุปงานรอบเดือน กรกฎาคม

  พิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตรวจราชการ

  ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร  พิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๙

  วันคล้ายวันสถาปนา บก.ตชด.ภาค ๓ถ้วยรางวัลชนะเลิศ แม่ริมคัพครั้งที่ ๑

  พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวนนิเทศงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

  ตรวจการประกวดการฝึกประจำปีที่ ร้อย ตชด.๓๑๔<< ข่าวทั้งหมด>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12