งานประชุมวิชาการ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

พิธีเปิดการฝึกโครงการพัฒนา ศักยภาพชุดปฏิบัติการ

ประชุมคณะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์งานมวลชนและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  ประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนพิธีถวายสักการะ และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ

  พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเฝ้ารับเสด็จ

  งานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริBig cleaning day

  ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ

  วันคล้ายวันยุทธหัตถีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  พิธีส่งมอบและเปิดอาคารสุขศาลาพระราชทานตรวจความพร้อมการเตรียมการรับเสด็จ

  ผจก.ธนาคารกรุงไทย สาขา แม่ริม อวยพรปีใหม่ให้กับข้าราชการตำรวจโครงการฝึกอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  พิธีประดับยศ่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  ประชุมสรุปผลการปฏิบัติของหน่วยในรอบเดือน<< ข่าวทั้งหมด>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12