พิธีเปิด “วิทยบริการศาลจังหวัดเชียงใหม่”

  รับมอบผ้าห่มกันหนาวหารือเพื่อสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพระราชดำร

  พิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรยุทธวิธีเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด

  ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for dadชี้แจงนโยบายนายกรัฐมนตรี

  ประชุมนโยบายด้านความมั่นคงร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะ อนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

  ประชุมสรุปผลการปฏิบัติของหน่วยร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพระบาทพ่อพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

  ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรับคณะตรวจสอบภายใน ๓ สำนักงานตรวจสอบภายใน

  ประชุมสัมมนา ผู้นำ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง ลส.ชบ. จว.เชียงใหม่บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล “๕ ธันวาคม ๒๕๕๘”

  ตรวจเยี่ยมศูนย ์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า<< ข่าวทั้งหมด>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12