รับคณะตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๘

  ติดตามผลการปฏิบัติงานรอบสัปดาห์ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการ

  วันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนิเทศงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

  ประชุมการบริหารจัดการกำลังพลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฝึกทบทวนประจำสัปดาห์

  ประชุมขับเคลื่อนภารกิจประ ชุมขับเคลื่อนนโยบายความโปร่งใส 

  กิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”พิธีเปิดการประชุมเชิงวิชาการ  ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  คืนผืนป่าให้ยืนยง ถวายแด่องค์ราชินี
พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน วันรพี  พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพร  ร่วมในพิธีลงนามถวายพระพร<< ข่าวทั้งหมด>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12