ติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

  ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารประชุมติดตามงานฝ่ายอำนวยการ

  ประชุมติดตามและขับเคลื่อนงานฝ่ายอำนวยการวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  ร่วมงาน เนื่องในวันสถาปนา กรมรบพิเศษที่ ๕ประชุมโครงการผลลัพธ์เชิงคุณภาพ


  ประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนBig cleaning day  นิเทศงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมพิธียกเสาเอก พระบรมราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พิธีประดับยศ่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน ๖๐,๐๐๐ เม็ด  มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนาพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่นและมีวินัยดีเด่น  สรุปผลและติดตามการดำเนินงานของหน่วย


กสท. ได้มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอน

  ร่วมมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการจัดสร้างโรงพยาบาล
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้
รับมอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาสบรมราชกุมารี  ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน


<< ข่าวทั้งหมด>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12